Politik for behandling af personoplysninger

Jeg behandler personoplysninger og fortæller dig her, hvordan jeg behandler dine oplysninger for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for min databehandling er, at jeg kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Jeg behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og jeg sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Stine Engberg er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Dataansvarlig: Stine Engberg
Adresse: Godthåbsvej 73, 4300 Holbæk
CVR:  38 11 07 64
Telefonnr.: 31 42 94 73
Mail: kontakt@stineengberg.dk

Beskrivelse af behandlinger

Jeg behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål efter Databeskyttelsesforordningen.

Når jeg indleder et kundeforhold til dig som privatperson eller på vegne af din virksomhed, har jeg brug for at behandle dine oplysninger. Jeg behandler generelle kontaktoplysninger som navn, mailadresse og telefonnummer.

Jeg behandler oplysningerne på baggrund af min aftale med dig eller det retlige grundlag, i den forbindelse forordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
Hvis du er i tvivl om hvilke oplysninger, jeg behandler om dig, kan du benytte dine rettigheder, som er beskrevet senere i denne politik.

Jeg opbevarer personoplysningerne sikkert i 5 hele regnskabsår. Opbevaringsperioden er fastlagt af hensyn til bogføringsloven og det retlige grundlag i den forbindelse er artikel 6, stk. 1, c.
Øvrige personoplysninger gemmer jeg så længe vores kundeforhold eksisterer eller 1 år siden sidste kontakt. Jeg sletter de oplysninger, der ikke er nødvendige og det retlige grundlag i den forbindelse er artikel 6, stk. 1, f.

Overførsel

Dine oplysninger overføres ikke til andre. 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den dataansvarlige.

Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig samt en række yderligere oplysninger om behandlingen.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få forkerte oplysninger rettet eller suppleret, så jeg ikke
behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.

Ret til sletning
Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de oplysninger, jeg behandler om dig.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine personoplysninger, f.eks. fordi du mener, at min behandling af dine oplysninger ikke er lovlige.

Ret til begrænsning
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må jeg kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ret til at klage
Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger.